solar, power, thermal, EPC, EPCM, trough, collector, Energy, engineering, Yehuda, Harats, parabolic, SEGS, Luz, parabolic trough, CSP, hybrid, Concentrated solar power, biomass, pv, renewable, China, India, solar field, fuel, gas

מערכות סולאריות - ישראל

חברת אנרטי אינטרנשיונל הינה מהחברות המובילות והמנוסות בעולם בתחום האנרגיה המתחדשת.

חברת אנרטי מתמחה בייזום ופיתוח, הנדסה, הקמה כקבלן ראשי (EPC), ייצור ואספקת שדות סולאריים, ניהול ותפעול של פרויקטים בתחום ייצור החשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת.

חברת אנרטי פעילה במדינות רבות בהיקפים משמעותיים של מגה-פרוייקטים עם מאות מגה-וואט מותקנים של ייצור חשמל.

 

לצוות של אנרטי ניסיון עשיר בתחום האנרגיה המתחדשת של 40 שנה עם פרוייקטים סולאריים מחוברים לרשת החשמל החל משנות ה80 של המאה הקודמת בהיקפים של מאות מגה-וואט, מומחיות בפיתוח טכנולוגיות מתקדמות, ייזום וניהול פרויקטים מורכבים בפריסה רחבה.

אנרטי פעילה במדינות רבות בעולם, לרבות ביבשות: אסיה, אירופה, אמריקה וכמובן גם בישראל בעשרות פרוייקטים מגוונים בתחום האנרגיה המתחדשת בהיקפים המשמעותיים ביותר כיום בשוק האנרגיה המתחדשת בישראל ובין לקוחותיה חברות ממשלתיות, רשויות ומועצות אזוריות, תאגידים עסקיים, חברות פרטיות, בתי מלון, מרכזי קניות, מפעלים ועמותות.

אנרטי פעילה גם בישראל בפרוייקטי BOT אשר זכתה במכרזים ממשלתיים להקמת פרוייקטים הכוללים - מימון, ייזום, הקמה ותפעול ותחזוקה של מגה פרוייקטי אנרגיה מתחדשת, לרבות מערכות סולאריות צפות על מאגרי מים.

מערכות סולאריות פוטו-וולטאי PV

אסדרות עדכניות רשות החשמל שנת 2021:

1. אסדרה למערכות עד 15  קוט"ש - לגגות ביתיים בעיקר. מדינת ישראל מעודדת ייצור חשמל ממקורות מתחדשים, ומשלמת 48 אגורות לכל קוט"ש למי שמייצר חשמל על הגג מערכות עד 15  קוט"ש באמצעות התקנת פאנלים סולאריים.

2. אסדרה למערכות מסחריות - 15-630 קוט"ש - מיועדת לגגות בגודל 200 מ"ר עד 8,000 מ"ר. מליאת רשות החשמל החליטה לעדכן את התעריף המשולם לאנרגיה המיוצרת במתקני גגות קטנים המשולבים במקום צרכנות. התעריף המעודכן למתקנים בגודל 15 קילווואט ועד 100 קילוואט יעמוד החל מה- 1/3/2021 על 41 אגורות לקוט"ש. בנוסף על מנת, לספק מענה לצרכנים בעלי גגות בגודל בינוני (מעל 1,000 מ"ר) פרסמה הרשות תיקון לאסדרה שמאפשר הקמה של מערכות בהספק של מעל 100 קילוואט, עד גודל של 630 קילוואט. במסגרת התיקון נקבע כי התעריף להספק שמעל 100 קילוואט יהיה צמוד לתעריפים המתקבלים בהליכים התחרותיים שמפרסמת הרשות להקמת מתקנים סולאריים על גגות ומאגרים כאשר נכון להיום תעריף זה יעמוד על 18.9 אג' לקוט"ש. ההחלטה על התיקון כאמור התקבלה בין היתר על רקע פקיעתה של הוראת שעה שקבעה כי התעריף לגגות קטנים ישולם למתקנים עד 200 קילוואט במקום עד 100 קילוואט. הוראת השעה נקבעה לתקופה מוגבלת ונועדה לתמרץ הקמת מתקנים בזמן קצר עד לסוף שנת 2020 ,על אף העלות העודפת הגבוהה הנובעת מכך, כחלק משורה של פעולות שביצעה הרשות לשם עמידה ביעדי הממשלה. על ידי תיקון זה, מאפשרת הרשות לצרכנים בעלי גגות בינוניים למצות את גודל הגג ולהקים מתקנים באופן שוטף וללא צורך בהשתתפות בהליך תחרותי, אך תמורת תעריף תחרותי שנגזר מתוצאות המכרז העדכני ביותר.

3. הליך תחרותי של רשות החשמל לגגות ענק -  כל משתתף בהליך התחרותי, המתפרסם אחת לכמה חודשים מציע את ההספק אותו הוא מעונין להתקין, הנקבע ע"פ שטח הגג הפנוי, ואת המחיר המינימלי בו יהיה וכן למכור את החשמל לחברת החשמל. רשות החשמל בודקת את כלל ההצעות, ומכריזה על הזוכים, שמחיריהם היו הנמוכים ביותר בהליך.

המומחים של חברת אנרטי אינטרנשיונל יבחנו עבורכם את פוטנציאל השטח שלכם  וימליצו לכם על המסלול המשתלם והכדאי ביותר עבורכם.

הצטרפו למהפכה הסולארית

לחצו כאן לפרוייקטים שלנו בעולם

 

מבחר פרוייקטים שלנו בישראל:

solar, power, thermal, EPC, EPCM, trough, collector, Energy, engineering, Yehuda, Harats, parabolic, SEGS, Luz, parabolic trough, CSP, hybrid, Concentrated solar power, biomass, pv, renewable, China, India, solar field, fuel, gas